Piotr Wachowski, mecenas z Chicago od wielu lat niesie pomoc w zakresie prawa swoim klientom cierpiącym na międzybłoniaka oraz ich rodzinom. Osoba otrzymująca diagnozę międzybłoniaka przeżywa ogromną traumę potęgującą cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Międzybłoniak stanowi odmianę nowotworu,